Przyjście   wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.  Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych, dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny. W tym roku postanowiliśmy nie topić Marzanny w rzece lecz  wysłać pocztą do swojego domu, czyli na Antarktydę. Odprowadziliśmy ją do budynku poczty, pomachaliśmy jej na pożegnanie a kolorowymi witkami powitaliśmy Panią Wiosnę.

Skip to content