News

Każdy wyjazd stwarza doskonałą sposobność do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci

Każdy wyjazd stwarza doskonałą sposobność do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci. Jest również okazją do dostarczania nowych doświadczeń, wzbudzania ciekawości poznawczej oraz stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy dziećmi.
      Dla dzieci w wieku przedszkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych, ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, stwarzanie sytuacji aktywizujących.
Podczas wycieczki dzieci łączyło wspólne miłe przeżycie, co sprawiło, że wytworzyła się przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdeczne kontakty, okazywanie sobie uprzejmości, wyzwalająca koleżeńskość.
      W dniu 23.06.2021r. dzieci z grupy IV,,Jeżyki” i III,,Biedronki” z Punktu Przedszkolnego pod opieką swoich pań wybrały się na wycieczkę do Domu Kultury w Krasnymstawie na film animowany pt. „Skąd się biorą sny”. Wspaniały film swoją fabułą i akcją przeniósł dzieci w niesamowite i tajemnicze miejsca. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe, ciekawe doświadczenia. A zwieńczeniem tego wspaniałego dnia była konsumpcja lodów.

Skip to content