Murarz domy buduje

Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania, Ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania…. Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego”.

J. Tuwim „Wszyscy dla wszystkich”.

Pod takim hasłem w ubiegłym tygodniu pracowały dzieci z grupy IV” Jeżyki”. Poznawaliśmy ciekawe zawody: strażaka, żołnierza, fryzjera, kucharki i lekarza. Dzieci miały okazję zobaczyć ciekawe zdjęcia  oraz podstawowe narzędzia  potrzebne do wykonywania codziennych obowiązków w pracy. Dzieci  opowiadały również o zawodach  swoich rodziców.  Do jednych z ciekawszych zawodów zaliczymy jeździectwo konne, którym się trudnią rodzice jednego chłopca z naszej grupy.  Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele radości i ciekawych wrażeń.

Skip to content