NAUKA ZDALNA W GRUPIE I JEŻYKI

Za nami dwa miesiące nowej rzeczywistości przedszkolnej. Czas trudny dla nas wszystkich, z którym przyszło  się zmierzyć  zarówno nauczycielom jak i rodzicom,  ale przede wszystkim  dzieciom. Próbujemy go dobrze wykorzystać. Pamiętamy, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Nuda natomiast może być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa – o przyrodzie, o samopoczuciu, o przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy. Ta wielka „niewiadoma ” i lęk, który nam wszystkim towarzyszył na początku pandemii   z czasem stał się normą życia codziennego. Dzieci z grupy I „Jeżyki ” codziennie dostają propozycje zadań do wykonania  poprzez zamkniętą grupę na portalu społecznościowym. W ten sposób realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,  dobrze się bawimy i  przygotowujemy do nauki  w pierwszej klasie. Przygotowujemy również dodatkowe materiały dla dzieci budujące pozytywną atmosferę i utrwalające więź z przedszkolem. „Jeżyki” pięknie pracują,  co widać na załączonych zdjęciach. Rodzice, wychowawca oraz wszystkie osoby współpracujące z grupą mają nadzieję, że dzieci dobrze przygotowane podejmą naukę w szkole podstawowej. W tym miejscu chcę posłać wielki ukłon w stronę Rodziców, ponieważ bez ich wielkiego zaangażowania nic by się nie udało. Dziękujemy Wam Drodzy za współpracę i odpowiedzialne podejście do tej sytuacji.

Skip to content