“Wspierajmy się!”

Dnia 15 października odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII  Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku oraz uczniów Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej na temat „Wspierajmy się!”.
Zorganizowano je w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Prowadzącym był Sławomir Pyrko – profilaktyk, praktyk, terapeuta uzależnień, muzyk, znany pasjonat bluesa, zaangażowany w propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień.
Prowadzący zwrócił uwagę na najważniejsze zagrożenia płynące z używania środków psychoaktywnych. Spotkanie przeplatane było utworami muzycznymi skomponowanymi przez prowadzącego.
Występ spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy gościć pana Sławomira Pyrkę.
Spotkanie odbyło się na hali sportowej Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej i było możliwe dzięki współpracy szkoły z GKRPA.

Skip to content