II b czyta przedszkolakom

W roku szkolnym 2018/2019 została nawiązana współpraca pomiędzy grupą „Słodziaki” i klasą IIb. Celem tej współpracy było propagowanie czytelnictwa i nawiązanie kontaktu między dziećmi z przedszkola a dziećmi ze szkoły podstawowej. Przedszkolaki chętnie słuchały czytanych bajek i opowiadań. Z zaangażowaniem udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanych bajek, oraz z zazdrością patrzyły na starszych kolegów, którzy bardzo dobrze opanowali technikę czytania.

Wychowawcy grupy „Słodziaki” serdecznie dziękują wychowawczyni klasy IIb Pani Jolancie Łukasik oraz uczniom, za bardzo dobrą współpracę oraz zaangażowanie. 

 

L.A. Jurkiewicz
P. Łukasik

Skip to content