1 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej odbyła się lekcja edukacji dla bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS 2011 Krasnystaw im. Cichociemnych. Jest to organizacja proobronna, wychowawcza, działająca społecznie. Stowarzyszenie stawia sobie za cel kontynuację istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego utworzonego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uczniom klasy 3 oddziału gimnazjum dowódca JS – st. plut. ZS Marek Koman zaprezentował sprzęt medyczny wykorzystywany przez żołnierzy oraz techniki i sposoby zaopatrywania rannych na froncie. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali i oglądali, jak wygląda schemat rozpoznania ran jak również ich opatrywanie przy użyciu różnego typu opatrunków. Podsumowaniem lekcji było omówienie wyposażenia, jakie mieli na sobie członkowie stowarzyszenia oraz jakim sprzętem dysponują.

Dowódca JS zaprasza chętną młodzież do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia. Jednostka organizuje zajęcia teoretyczne jak również praktyczne w terenie. Jest to bardzo dobry początek drogi do zawodowej służby wojskowej.

Skip to content