Będziemy strażakami!

   Dnia 10 października grupa ,,Jeżyków” z Punktu Przedszkolnego w Siennicy Różanej odwiedziła salę edukacyjną ,,Ognik” w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Dzieci obejrzały film edukacyjny o zagrożeniach pożarowych. Instruktor prezentował najczęstsze przyczyny powstania pożarów w mieszkaniach, sprzęt do pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ekwipunek podręczny stanowiący wyposażenie każdego strażaka. Dzieci miały okazję wejść do prawdziwych wozów strażackich oraz uczestniczyć w próbnym alarmie pożarowym.

Skip to content