Międzynarodowy Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka- dzień ustanowiony w 1954 roku. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych(ONZ) dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 roku w różne dni roku, w różnych krajach członkowskich ONZ, w Polsce obchodzony jest 1 czerwca.

  Tego dnia dzieci z grup przedszkolnych: ,,Pszczółki”, ,,Jeżyki” i ,,Biedroneczki” wybrały się na piknik, na pobliski stadion sportowy. Oprócz słodkiego poczęstunku dzieci brały udział w zabawach i grach sportowych, które kształtują aktywność ruchową niezbędną w różnych przejawach działalności człowieka.

   Celem wyjścia było integrowanie środowiska rówieśniczego z różnych grup poprzez przejawianie oznak życzliwości i koleżeństwa wobec innych dzieci.

   Wszystkim dzieciom, tym młodszym i tym starszym, a więc tak naprawdę wszystkim ludziom, życzymy wiele dobrego nie tylko w dniu ich święta.

Skip to content