Quiz z fizyki

W marcu grupa projektowa w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Z fizyką na co dzień” zorganizowała quiz z fizyki dla klas I, IIa, IIb, IIIa, IIIb gimnazjum. Najlepsze wyniki uzyskała, czyli zajęła miejsce pierwsze klasa IIIa, drugie miejsce klasy IIa i IIIb, trzecie miejsce przypadło klasom IIb i I.

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące różnych działów fizyki dostosowanych do poziomu i omawianego materiału na zajęciach z fizyki.

Jako podsumowanie quizu wszyscy uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w pokazach fizycznych przygotowanych przez Panią Hannę Jarosz, nauczycielkę fizyki I LO w Chełmie. Prezentowane doświadczenia dotyczyły różnych działów fizyki i obejmowały materiał realizowany w gimnazjum. Pokazy bardzo się podobały uczniom i planują kolejną wizytę. Składamy podziękowanie za zaproszenie dla dyrekcji I LO w Chełmie oraz Pani Hanny Jarosz za przygotowanie pokazów.

Skip to content