Iza i Maria wyróżnione

10 lutego 2017 r. o godz. 12.00 w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej przy ul. Słowiczej 5 w Lublinie odbyła się gala finałowa II Wojewódzkiego Konkursu im. Zofii Nałkowskiej. Konkurs pod  patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  obejmował  kategorie: twórczość literacka (proza psychologiczna lub poezja), plastyczna ( praca inspirowana cytatami z utworów Z. Nałkowskiej), fotograficzna, recytacja. Do konkursu przystąpiły cztery uczennice  (opiekun Maryla Rudzka). Podczas uroczystości ogłoszono wyniki zmagań we wszystkich kategoriach, wręczono dyplomy i nagrody oraz odbył  się konkurs w kategorii biograficzno- historycznej.  Iza Bobel otrzymała wyróżnienie za pracę literacką – opowiadanie, a Maria  Leszczyńska za pracę plastyczną inspirowaną cytatem „Jest się takim (…), jak miejsce, w którym się jest”. Gratulacje!

Skip to content