Nietypowa lekcja chemii

Dnia 16 grudnia 2016 roku na lekcję chemii do klas II gimnazjum przyjechał  mgr chemii  Pan Michał Leszczyński, pracownik naukowy Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Opowiedział nam o swojej pracy i czym zajmuje się obecnie. Przygotował ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą związków metaloorganicznych i pianek poliuretanowych,  jak również  przedstawił nam różne ciekawostki ze świata chemii i jego pracy naukowej. Obejrzeliśmy film, który nagrał specjalnie dla nas, dotyczący jego pracy nad otrzymywaniem związków metaloorganicznych w laboratorium chemicznym na uczelni w Warszawie. Mieliśmy także okazję zobaczyć różne rodzaje otrzymanych przez jego żonę pianek poliuretanowych, które mają zastosowanie w życiu codziennym człowieka.

Skip to content