„Sienkiewicz sercu bliski”

            Dnia 27 października 2016 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość poświęcona obchodom Roku Sienkiewiczowskiego. Na spotkanie pod hasłem „Sienkiewicz sercu bliski” przybyli: Sekretarz Gminy pani Krystyna Skóra, dyrektor Centrum Kultury pan Andrzej Misiura, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku pani Anna Fornal wraz z grupą słuchaczy oraz dyrektor szkoły pan Dariusz Michalak. W imieniu organizatorów spotkania zgromadzoną publiczność powitała pani Joanna Włodarczyk, która przybliżyła zebranym fakty i ciekawostki z życia pierwszego polskiego Noblisty w dziedzinie literatury. Jednym z celów organizatorów było też uświadomienie, że literatura potrzebna jest wszystkim pokoleniom, a z dóbr kultury korzystają różni ludzie niezależnie do wieku. Służyła temu gra integracyjna, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Następnie uczniowie klasy III a pod kierunkiem pani Lidii Jurkiewicz przedstawili adaptację wybranych fragmentów prozy Sienkiewicza. Ubrani w stroje charakterystyczne dla poszczególnych epok prowadzili ze sobą dialogi Urlich von Jungingen i Zbyszko z Bogdańca. Potem przenieśliśmy się do oblężonej przez Szwedów Częstochowy, by jeszcze raz przeżyć rozmowę Andrzeja Kmicica z przeorem Kordeckim. Na koniec wystąpili uczniowie odgrywający role Maryni i Stacha Połanieckich. Poszczególne fragmenty zostały tak dobrane, by pokazać, jak w ciągu wieków kształtowało się polskie społeczeństwo i jak zmieniało się rozumienie pojęcia „patriotyzm”.
       Na zakończenie spotkania pani Anna Fornal przeczytała fragment powieści „Quo vadis” oraz podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat twórczości Henryka Sienkiewicza.

Skip to content