Wyniki pierwszego etapu konkursu przedmiotowego z historii.

Wyniki pierwszego etapu konkursu przedmiotowego z historii.

 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika konkursu Liczba uzyskanych punktów
1. Mrowiński Jakub 24
2. Leszczyński Stanisław 16
3. Miszczak Szymon 24
4. Żołnacz Gabriela 17
5. Chadaj Aleksandra 16
6. Juraszczyk Patrycja 12
7. Kopciowska Patrycja 8
8. Chadaj Oliwia 12
9. Karwowski Igor 10
10. Adamiak Marcin 13
11. Stasiuk Szymon 6

 

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się uczniowie:

  1. Mrowiński Jakub
  2. Miszczak Szymon
Skip to content