Wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

Zestawienie wymagań na stopnie szkolne z poszczególnych przedmiotów

Przedmiot IVa IVb V VI I IIa IIb IIIa IIIb
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Matematyka
Przyroda, Geografia
Chemia
Biologia
Fizyka, Plastyka, Zajęcia artystyczne
 Zajęcia komputerowe
Muzyka, Zajęcia artystyczne
Historia i społeczeństwo, WOS
WDŻ
Zajęcia techniczne, EDB
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie fizyczne
Religia
Pedagog
Nauczyciel wspomagający
Skip to content