Wpłata na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2018/2019.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe:      Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  • U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

10.01.2019                15.01.2019              17.01.2019                     22.01.2019

26.02.2019                     

14.03.2019                28.03.2019

08.04.2019

16.05.2019                28.05.2019

10.06.2019

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł, na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

Skip to content