Wnioski rodziców przedstawione podczas zebrania

Wnioski rodziców przedstawione podczas zebrania z wychowawcami w dniu 12.09.2017 r.

 1. Zorganizować zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:
  • przygotowujące do egzaminu;
  • uwzględniające potrzeby uczniów.
 1. Zorganizować szkolenia dla rodziców na tematy:
  • ,, Jak pomóc dziecku uczyć się”
  • ,, Bezpieczeństwo dziecka w sieci”
  • ,, Problemy wieku dojrzewania”
 1. Wdrażać idee wolontariatu, realizować działalność charytatywną.
 2. Organizować zebrania z rodzicami min. 1x w semestrze oraz indywidualne spotkania z wychowawcami.
 3. Spotkania z ciekawymi ludźmi organizować w zależności od potrzeb uczniów.
 4. Kształtować postawy patriotyczne u uczniów.
 5. Organizować wycieczki 1,2,3-dniowe w ciekawe miejsca naszego kraju.
 6. Zakaz przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły.
 7. Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:
  • 30.04.2018r., 02.05.2018r., 04.05.2018r.
  • 02,03.11.2017r.

Prosimy Państwa o zapoznanie  się z powyższymi informacjami i zgłaszanie własnych propozycji działań prowadzonych w szkole. Uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy wnioski@zswsiennicy.pl  do dnia 26.09.2017r.

 

 

[contact-form-7 id=”11135″]
Skip to content