Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021

DRODZY RODZICE!!!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  w Siennicy Różanej informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 składka na ubezpieczenie NNW ucznia wynosi 42,00 zł na jednego ucznia, polisa zawierana jest z firmą COMPENSA.

  • Wpłaty dokonujemy na konto

98 8200 1021 3003 2100 0337 0001

  • Tytułem:

Imię i Nazwisko Dziecka Klasa NNW 2020/2021

  • Potwierdzenie wpłaty NNW i oświadczenie prosimy o dostarczenie do dnia 25 września 2020 do wychowawców poszczególnych klas.
  • Oświadczenie do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Każdy rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w celu ubezpieczenia dziecka.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf

Oświadczenie.pdf

Skip to content