Sekretariat KOPIA

8309138 - office working place

Sekretariat

Zespołu Szkół w Siennicy Różanej

Czynny od poniedziałku. do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Tel./fax (82) 575-92-14
Sekretarza szkoły – mgr Olga Franczak

Uprzejmie przypominamy, że dnia 30 września 2016 upływa termin ważności legitymacji szkolnych. Zapraszamy uczniów do sekretariatu celem przedłużenia ważności dokumentu na obecny rok szkolny.

Skip to content