Protest

Z przyczyn niezależnych od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej zawiadamiam, że w związku z ogłoszoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego akcją protestacyjną, 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się strajk nauczycieli. Bardzo Państwa proszę o zapewnienie dzieciom opieki. Równocześnie informuję, że – w miarę możliwości – zapewnimy dzieciom opiekę świetlicową.

Skip to content