NauczycieleKopia

Nasi nauczyciele

W naszej szkole pracuje X nauczycieli. Każdy nauczyciel jest raz w miesiącu do dyspozycji rodziców, bardzo chętnie spotka się z Państwem i udzieli wszystkich niezbędnych informacji o Państwa dzieciach o ich postępach w nauce, zachowaniu oraz rozwijanych uzdolnieniach
Klasa IIIb
Gimnazjum Publicznego
Klasa IIIa
Gimnazjum Publicznego
Klasa IIb
Gimnazjum Publicznego
Klasa IIa
Gimnazjum Publicznego
Klasa I
Gimnazjum Publicznego
Klasa VI
Szkoły Podstawowej
Klasa V
Szkoły Podstawowej
Klasa IVb
Szkoły Podstawowej
Klasa IVa
Szkoły Podstawowej
Klasa IIIb SP
Szkoły Podstawowej
Klasa IIIa SP
Szkoły Podstawowej
Klasa IIb SP
Szkoły Podstawowej
Klasa IIa SP
Szkoły Podstawowej
Klasa I SP
Szkoły Podstawowej
Grupa IV
Punktu Przedszkolnego
Grupa III
Punktu Przedszkolnego
Grupa II
Punktu Przedszkolnego
Grupa I
Punktu Przedszkolnego

Kadra

Funkcja Imię i nazwisko Profil
Dyrektor Dariusz Michalak
Z-ca dyrektora Regina Banach
Z-ca dyrektora Janusz Ślipecki
Sekretariat Olga Franczak
Obsługa techniczna Paweł Dołhan
Księgowość Janina Staszak

FAQ

Private yet affordable elementary school offering a stimulating curriculum and a supportive environment.

Private yet affordable elementary school offering a stimulating curriculum and a supportive environment.

Private yet affordable elementary school offering a stimulating curriculum and a supportive environment.

Skip to content