Harmonogram działań związany z realizacją projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2017/2018.

Realizacja projektu edukacyjnego rozpoczyna się dnia 13.11.2017r. Planowane zakończenie prac nad projektem edukacyjnym przewidziane jest na 12.01.2018r.

Zadania do wykonania dla uczniów:

 1. Sporządzenie karty pracy zespołu oraz podpisanie kontraktu na wykonanie projektu z opiekunem grupy.
 2. Gromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji projektu.
 3. Porządkowanie i systematyzowanie zgromadzonych informacji pod kątem ich przydatności i atrakcyjności. Sporządzenie planu prezentacji efektów pracy zespołów.
 4. Wykonanie prezentacji w wybranej przez zespół formie, np.: wystawa, broszura, plakat, książka, makieta, prezentacja multimedialna, film i inne.
 5. Przygotowanie opisu tematu na szkolne podsumowanie projektu według planu:
 6. Przedstawienie składu grupy, celów projektu, instytucji, z którymi nawiązano współpracę.
 7. Opis prezentowanego zagadnienia.
 8. Podsumowanie pracy zespołu – wnioski.

 

Liderzy grup przekazują sprawozdania podpisane przez lidera grupy oraz opiekuna projektu koordynatorowi projektu.

 

Terminy składania dokumentów:

 

 1. 11.2017r – karta pracy zespołu według wzoru:

 

Karta pracy zespołu

Temat projektu:…………………………….

Skład zespołu:……………………………….

Lider zespołu:………………………………..

Cele projektu:………………………………..

 

Zadania do wykonania Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Materiały potrzebne do realizacji Uwagi, zalecenia
         

 

 1. 12.2017r – sprawozdanie z wykonanych dotychczas zadań.
 2. 01.2018r – sprawozdanie końcowe podsumowujące pracę nad projektem.
Skip to content