8309138 - office working place

Sekretariat

Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Czynny od poniedziałku. do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Tel./fax (82) 575-92-14
Sekretarza szkoły – Iwona Knap