UWAGA RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie dnia 21.11.2018 (tj. środa) o godz. 15.30.

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/4 została zamieszczona ankieta oceniająca realizację działań promocyjnych “Program dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018. Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów klas I – V Szkoły Podstawowej o uzupełnienie ankiety.

OGŁOSZENIE
Rada Rodziców wraz z Panem Fotografem informuje, że dnia 13 listopada 2018r. ( tj. wtorek ) odbędą się zdjęcia grupowe i indywidualne dla uczniów uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej.

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2018/2019.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe:

Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  1. U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

25.10.2018

08.11.2018
15.11.2018
27.11.2018

06.12.2018
13.12.2018

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł
na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

 

Ogłoszenie
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej, informuje że dnia 17 października (środa) o godz.15.30 odbędzie się zebranie trójek klasowych dotyczące spraw organizacyjnych. Prosimy o przybycie.

Zmiana porannych kursów  autobusów szkolnych.

7.15 Wierzchowiny –  7.30 Kozieniec  – Szkoła Podstawowa

7.15 Zagroda – 7.17 Żdżanne – 7.20 Zagroda –  7.25 Siennica Różana –  Szkoła Podstawowa

7.35 Rudka – 7.40 Siennica Król. Duża – Szkoła Podstawowa

7.00 – Boruń –  7.25 Maciejów – 7.30 Wola Siennicka – Szkoła Podstawowa

7.40 Siennica Królewska Mała –  Szkoła Podstawowa

Uwaga. Godziny przyjazdu autobusów są orientacyjne i mogą zawierać minutowe różnice między przyjazdem i odjazdem z przyczyn niezależnych od przewoźnika i szkoły.

UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 38 zł za 1 ucznia, polisa zawierana jest z firmą COMPENSA. Polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od dnia 1 września 2018 r.
W związku z wejściem  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych każdy rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w celu ubezpieczenia dziecka. Składki należy wpłacać osobiście do wychowawców wraz z oświadczeniami, bądź osobiście  do przedstawiciela Rady Rodziców w terminie 13,20,27.09.2018 r. w godz. 7.45-9.00
Szczegółowy zakres ubezpieczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie i u przedstawiciela RR.
Szczegółowy Zakres Ubezpieczenia | Ogólny Warunki Ubezpieczenia

UWAGA RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie informacyjno – organizacyjne , które odbędzie się dnia 12.09.2018 (tj. środa) o godz. 15.30.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek):

godz. 8.00 – Msza św. w kościele

godz. 9.00 – rozpoczęcie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

Kursy autobusu szkolnego dnia 03.09.2018

Rano:
7.00 – Wierzchowiny
7.30 – Rudka
7.40 – Baraki
7.30 – Żdżanne
7.30 – Boruń i Maciejów
7.45 – Siennica Królewska Mała

Uczniowie klas I – VIII i III Gimnazjum wysiadają na parkingu przy kościele, dzieci z Punktu Przedszkolnego przywożone są pod szkołę.

Odjazdy:
Uczniowie klas I – VIII i III Gimnazjum – godz. 10.30
Punkt Przedszkolny – godz. 13.00

Informacja

 dla rodziców / opiekunów składających wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego oraz Pierwszej Klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, tym samym wszystkie dzieci przeszły pierwszy etap rekrutacji uzupełniającej. Zgodnie z harmonogramem zasad rekrutacji w dniu 27 sierpnia 2018 roku zostanie przedstawiona lista przyjętych.

Uroczyste zakończenie roku  szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dla klas I- VII i klas gimnazjalnych odbędzie się dnia 22.06.2018 r.

  • godz. 8.00  Msza Święta w Kościele NMP w Siennicy Różanej
  • godz. 9.15  Sala Gimnastyczna

 Punkt Przedszkolny

  • 27.06.2018 r. godz. 10.00  Sala Gimnastyczna

UWAGA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 01.06.2018r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uwaga

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na zebranie dnia 24.05.2018 r. o godzinie 15:30. Zebranie dotyczy spraw bieżących, ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019, dnia dziecka.

UWAGA

Dyrekcja szkoły informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 30.04., 02.05. i 04.05.2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia opiekuńcze. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach proszę zgłaszać do wychowawców klas do dnia 25.04.2018 r. W tych dniach szkoła nie zapewnia dowożenia.

UWAGA RODZICE

 Od dnia 14.03.2018 rusza rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 28.03.2018.

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji.

 

 

UWAGA RODZICE

Od dnia 14.03.2018 rusza rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 28.03.2018.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie gminy  Siennica Różana:
a) dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2012-2015),

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie z wychowawcami w klasach w dniu 28.02.2018 r. (tj. środa) o godz. 15.30.

Informacja o zimowisku dofinansowanym dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Dom Europy otrzymało dotację na organizację zimowiska dla dzieci rolników. W związku z czym może zaoferować dzieciom rodziców ubezpieczonych w KRUS 10 dniowe ferie w atrakcyjnej cenie tylko 700 zł.

Oferta dla rodziców – zimowisko 2018

Plakat

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2017/2018.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe:

Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  1. U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

09.01.2018
11.01.2018
16.01.2018
18.01.2018

15.02.2018

01.03.2018
15.032018

12.04.2018
26.04.2018

10.05.2018
24.05.2018

07.06.2018
12.08.2018

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł

 na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

One są wśród nas – dziecko z autyzmem i ZESPOŁEM ASPERGERA w szkole

 Mózg dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera nie jest w stanie rozpoznać i zrozumieć wszystkich docierających do niego informacji: tego, co słyszą uszy, widzą oczy, dotyka skóra. Co więcej, jego oczy widzą zbyt dużo rzeczy naraz, jego uszy słyszą zbyt wiele jednocześnie, a jego skóra odczuwa dotyk zbyt mocno, co może sprawiać ból i budzić strach.

czytaj więcej….

UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 38 zł. za 1 ucznia, polisa zawierana jest z firmą Compensa.

Składkę należy wpłacać do przedstawicieli Rady Rodziców w terminach:

– 18, 21, 25 i 27 września w godzinach 7.45 – 9.00

 Polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od 1 września 2017

Mądra pochwała, twórcza krytyka. Czy umiesz zachęcić dziecko do nauki ?

Zasady wpłacania składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2016/2017.