Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Informacja

dla rodziców / opiekunów składających wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego oraz Pierwszej Klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, tym samym wszystkie dzieci przeszły pierwszy etap rekrutacji uzupełniającej. Zgodnie z harmonogramem zasad rekrutacji w dniu 27 sierpnia 2018 roku zostanie przedstawiona lista przyjętych.

 

UWAGA RODZICE

 Od dnia 01.08.2018 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do I klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 13.08.2018 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji.

Wymagane dokumenty wraz z załącznikami można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej spsiennica.pl

Załączniki:

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej

Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku