Aktualności

Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza rodziców na zebranie z wychowawcami, które odbędzie się dnia 16.02.2017 (tj. czwartek) o godz. 15.30.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i zawieszeniem kursów autobusów przez PKS Chełm w godzinach porannych, tematy i zagadnienia przewidziane do realizacji na dzień 08.12.2016r.  zostaną zrealizowane ponownie dla wszystkich uczniów.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i zawieszeniem kursów autobusów przez PKS Chełm w godzinach porannych, tematy i zagadnienia przewidziane do realizacji na dzień 08.12.2016r.  zostaną zrealizowane ponownie dla wszystkich uczniów.

UWAGA RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie dnia 21.11.2018 (tj. środa) o godz. 15.30.

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://www.kowr.gov.pl/ankieta/4 została zamieszczona ankieta oceniająca realizację działań promocyjnych “Program dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018. Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów klas I – V Szkoły Podstawowej o uzupełnienie ankiety.

UWAGA

 Dzień 02.11.2018 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej.

OGŁOSZENIE
Rada Rodziców wraz z Panem Fotografem informuje, że dnia 13 listopada 2018r. ( tj. wtorek ) odbędą się zdjęcia grupowe i indywidualne dla uczniów uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej.

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2018/2019.

Składkę można wpłacać:

  1. Na konto bankowe:

Nr konta:  988200 1021 3003 2100 0337 0001

Odbiorca: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej

Potwierdzenie wpłaty powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i rok szkolny, za który jest dokonywana wpłata.

  1. U przedstawiciela Rady Rodziców.

Dyżury Rady Rodziców w szkole: Od godz.: 7.45 do 9.50.

25.10.2018

08.11.2018
15.11.2018
27.11.2018

06.12.2018
13.12.2018

Składka na pierwsze dziecko wynosi: 30,00 zł
na każde kolejne uczące się w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku: 20,00 zł

 

Ogłoszenie
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej, informuje że dnia 17 października (środa) o godz.15.30 odbędzie się zebranie trójek klasowych dotyczące spraw organizacyjnych. Prosimy o przybycie.

Zmiana porannych kursów  autobusów szkolnych.

7.15 Wierzchowiny –  7.30 Kozieniec  – Szkoła Podstawowa

7.15 Zagroda – 7.17 Żdżanne – 7.20 Zagroda –  7.25 Siennica Różana –  Szkoła Podstawowa

7.35 Rudka – 7.40 Siennica Król. Duża – Szkoła Podstawowa

7.00 – Boruń –  7.25 Maciejów – 7.30 Wola Siennicka – Szkoła Podstawowa

7.40 Siennica Królewska Mała –  Szkoła Podstawowa

Uwaga. Godziny przyjazdu autobusów są orientacyjne i mogą zawierać minutowe różnice między przyjazdem i odjazdem z przyczyn niezależnych od przewoźnika i szkoły.

UBEZPIECZENIE

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 38 zł za 1 ucznia, polisa zawierana jest z firmą COMPENSA. Polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od dnia 1 września 2018 r.
W związku z wejściem  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych każdy rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do podpisania oświadczenia w celu ubezpieczenia dziecka. Składki należy wpłacać osobiście do wychowawców wraz z oświadczeniami, bądź osobiście  do przedstawiciela Rady Rodziców w terminie 13,20,27.09.2018 r. w godz. 7.45-9.00
Szczegółowy zakres ubezpieczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie i u przedstawiciela RR.
Szczegółowy Zakres Ubezpieczenia | Ogólny Warunki Ubezpieczenia

UWAGA RODZICE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie informacyjno – organizacyjne , które odbędzie się dnia 12.09.2018 (tj. środa) o godz. 15.30.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek):

godz. 8.00 – Msza św. w kościele

godz. 9.00 – rozpoczęcie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej

Kursy autobusu szkolnego dnia 03.09.2018

Rano:
7.00 – Wierzchowiny
7.30 – Rudka
7.40 – Baraki
7.30 – Żdżanne
7.30 – Boruń i Maciejów
7.45 – Siennica Królewska Mała

Uczniowie klas I – VIII i III Gimnazjum wysiadają na parkingu przy kościele, dzieci z Punktu Przedszkolnego przywożone są pod szkołę.

Odjazdy:
Uczniowie klas I – VIII i III Gimnazjum – godz. 10.30
Punkt Przedszkolny – godz. 13.00

Informacja dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji uzupełniającej

Listy dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dostępne są w sekretariacie szkoły.

Informacja

dla rodziców / opiekunów składających wnioski o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego oraz Pierwszej Klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019

Informujemy, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, tym samym wszystkie dzieci przeszły pierwszy etap rekrutacji uzupełniającej. Zgodnie z harmonogramem zasad rekrutacji w dniu 27 sierpnia 2018 roku zostanie przedstawiona lista przyjętych.

Uroczyste zakończenie roku  szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej dla klas I- VII i klas gimnazjalnych odbędzie się dnia 22.06.2018 r.

  • godz. 8.00  Msza Święta w Kościele NMP w Siennicy Różanej
  • godz. 9.15  Sala Gimnastyczna

 Punkt Przedszkolny

  • 27.06.2018 r. godz. 10.00  Sala Gimnastyczna

UWAGA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 01.06.2018r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Uwaga

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej, zaprasza przedstawicieli trójek klasowych na zebranie dnia 24.05.2018 r. o godzinie 15:30. Zebranie dotyczy spraw bieżących, ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019, dnia dziecka.

UWAGA

Dyrekcja szkoły informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 30.04., 02.05. i 04.05.2018 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia opiekuńcze. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach proszę zgłaszać do wychowawców klas do dnia 25.04.2018 r. W tych dniach szkoła nie zapewnia dowożenia.

UWAGA RODZICE

Wyniki rekrutacji do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej na rok szkolny 2018/2019

Czytaj więcej…

 

UWAGA RODZICE

Od dnia 14.03.2018 rusza rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 28.03.2018.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

UWAGA RODZICE

Od dnia 14.03.2018 rusza rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Synów Pułku w Siennicy Różanej i potrwa do 28.03.2018.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5, 6-letnie (urodzone w latach 2015-2012)  i zamieszkałe na terenie gminy  Siennica Różana.
Szczegółowe informacje zawarte są w zasadach rekrutacji dostępnej na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza wszystkich rodziców na zebranie z wychowawcami w klasach w dniu 28.02.2018 r. (tj. środa) o godz. 15.30.

Informacja o zimowisku dofinansowanym dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Dom Europy otrzymało dotację na organizację zimowiska dla dzieci rolników. W związku z czym może zaoferować dzieciom rodziców ubezpieczonych w KRUS 10 dniowe ferie w atrakcyjnej cenie tylko 700 zł.

Plakat

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na Radę Rodziców szkoły za rok szkolny 2017/2018.

Zasady wpłacania składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2017/2018

UWAGA RODZICE

Uprzejmie informujemy, że przerwa świąteczna rozpoczyna się od dnia 25.12.2017 r. i potrwa do dnia 01.01.2018 r.

Dnia 12 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców poszczególnych klas. Sala 14a

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza na zebranie rodziców w dniu 12.12.2017 r. o godz. 15.30 podczas którego odbędą się warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”.
15.30 – Sala Gimnastyczna – Warsztaty „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”  – prowadzi Pan Turski Robert.
16.30 – Spotkanie z wychowawcami klas.

Dyrekcja szkoły informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców dzień 2 i 3 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła w tych dniach prowadzi zajęcia opiekuńcze. Prosimy rodziców wszystkich chętnych uczniów do udziału w tych zajęciach o złożenie deklaracji uczestnictwa w terminie do dnia 27.10.2017 r. (piątek)

One są wśród nas – dziecko z autyzmem i ZESPOŁEM ASPERGERA w szkole

Mózg dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera nie jest w stanie rozpoznać i zrozumieć wszystkich docierających do niego informacji: tego, co słyszą uszy, widzą oczy, dotyka skóra. Co więcej, jego oczy widzą zbyt dużo rzeczy naraz, jego uszy słyszą zbyt wiele jednocześnie, a jego skóra odczuwa dotyk zbyt mocno, co może sprawiać ból i budzić strach.

Prosimy Państwa o zapoznanie  się z wnioskami rodziców przedstawionymi podczas zebrania z wychowawcami w dniu 12.09.2017 r. i zgłaszanie własnych propozycji działań prowadzonych w szkole. Uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy  wnioski@zswsiennicy.pl  do dnia 26.09.2017 r.

Zasady wpłacania składek na Radę Rodziców za rok szkolny 2017/2018.

UBEZPIECZENIE
Rada Rodziców uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 składka na ubezpieczenie NNW uczniów wynosi 38 zł. za 1 ucznia, polisa zawierana jest z firmą Compensa.
Składkę należy wpłacać do przedstawicieli Rady Rodziców w terminach:
– 18, 21, 25 i 27 września w godzinach 7.45 – 9.00
Polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od 1 września 2017

Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza rodziców na zebranie z wychowawcami, które odbędzie się dnia 23.05.2017 (tj. wtorek) o godz. 15.30.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2017 (tj. wtorek) administracja szkoły będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy Różanej serdecznie zaprasza rodziców na zebranie z wychowawcami, które odbędzie się dnia 16.02.2017 (tj. czwartek) o godz. 15.30.

Dnia 08.02.2017r.(tj. środa) o godz. 15.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci z Punktu Przedszkolnego. Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Siennicy Różanej uprzejmie informuje, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i zawieszeniem kursów autobusów przez PKS Chełm w godzinach porannych, tematy i zagadnienia przewidziane do realizacji na dzień 08.12.2016r.  zostaną zrealizowane ponownie dla wszystkich uczniów.

Zebranie z Rodzicami dn. 24.11.2016r o godz. 15:30.

2018/2019

Wrzesień
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
Tydzień samorządności - wybory do Rady SU i opiekuna SU.
Apel SU - prezentacja nowej Rady.
Dzień Chłopaka.
XIII Lubelski Festiwal Nauki
Wyjazd uczniów klas IV-VI do Muzeum Wsi Lubelskiej.
Wyjazd do kina
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Październik
Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie.
Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli i żołnierzy.
"Październik miesiącem bibliotek szkolnych"
Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie
Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
Wyjazd do teatru uczniów klas 1-6.
Halloween - dekorowanie klasy, konkurs wiedzy o Halloween (dyskoteka).
Akcja głośnego czytania najmłodszym uczniom - w wersji po polsku i angielsku.
Dzień Papieski.
Szkolny Konkurs Czytelniczy "ABC wiedzy o książce i bibliotece".
Europejskie Dni Liczenia Ptaków.
Szkolny Konkurs "Mistrz mnożenia".
Wyjazd na kajaki.
Wyjazd do Państwowego Muzeum na Majdanku
Wyjazd na spektakl teatralny.
Konkurs literacki "Legendy mojej miejscowości" (kl. IV - VI).
Listopad
Narodowe Święto Niepodległości
Szkolne andrzejki
Pokazy chemiczne - UMCS w Lublinie
Wyjazd do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie
Europejski Dzień Języków Obcych
Konkurs mitologiczny klas V
Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytani
Dzień Misia
Turniej piłki siatkowej dla klas IV - VI.
"Galeria Wielkich Polaków" - wystawa na korytarzu szkolnym.
Grudzień
Spotkanie z pracownikiem UG w Siennicy Różanej.
Wyjazd do kina.
Mikołajki.
Konkurs na międzynarodową kartkę świąteczną.
Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
"Mikołajkowy ekspert" - konkurs ze znajomości książek o Mikołaju
Wieczór Mikołajkowy w szkole z książką i filmem.
Dzień projektów edukacyjnych związanych z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa.
Spotkanie opłatkowe, jasełka bożonarodzeniowe.
Rekolekcje adwentowe.
24.12.2018 r. - 01.01.2019 r., Zimowa Przerwa Świąteczna
Styczeń
Apel SU - podsumowanie I semestru.
Choinka noworoczna
Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej
Powiatowy Konkurs Matematyczny
Powiatowy konkurs Języka Angielskiego.
Konkurs plastyczny uczniów klas 4-6 "Moja choinka"
Turniej gier taktycznych.
"The Voice of Głowacki"
Kulig kl. VII
Olimpiada tenisa stołowego
Nocne spotkanie.
Luty
Poczta walentynkowa
11 – 24 lutego 2019 r. Ferie Zimowe woj. lubelskie
Rekolekcje wielkopostne.
Dzień bezpiecznego Internetu
Wyjazd do Muzeum Misyjnego w Lublinie kl. VIII
Turniej Piłki siatkowej dla klas VII - VIII + gimnazjum.
Marzec
Wędrujemy po mapie świata - konkurs.
Dzień Wiosny i Samorządności
Konkurs polsko - ukraiński "Lwiątko"
Dzień irlandzki - Dzień św. Patryka
Wyjazd do kina kl. IV.
Rozkręcamy się na wiedzę i umiejętności
"Jagiełło 2019" - konkurs Piosenki Międzynarodowej
Wycieczka do PWSZ w Chełmie
Dzień Kobiet
Wyjazd do teatru.
Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Kwiecień
Światowy Dzień Zdrowia.
Dzień Książek i Praw Autorskich.
Wojewódzki Konkurs piosenki Anglojęzycznej. Kuźnia Talentów gimnazjalnych
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Maj
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
II Powiatowy Turniej Chemiczny.
Warsztaty edukacyjne w BP w Chełmie
Pokazy z fizyki
Konkurs na najciekawszą scenkę teatralną pt. "Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie"
Szkolny konkurs ortograficzny.
Warsztaty edukacyjne w BP w Chełmie oraz udział w projektach edukacyjnych przez bibliotekę.
Wycieczka 3 dniowa klasy III i VIII.
Wycieczka 3 dniowa klasy VI
Wewnątrzszkolny Konkurs z j. niemieckiego.
Wycieczka do Warszawy kl. IV.
Turniej "Między nami sąsiadami" w Kraśniczynie.
Czerwiec
Dzień Sportu Szkolnego, Dzień Dziecka.
Wyjazd na kajaki
Rajd rowerowy
Wycieczka klasy VI i VII
Wycieczka uczniów klas II - III
Apel SU - podsumowanie roku szkolnego.
Uroczyste pożegnanie klasy III Gimnazjum i klasy VIII Szkoły Podstawowej.
21, Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Nasza szkoła dziś

Szkoła w liczbach
62
Wykwalifikowanych pracowników
338
Uczniów w naszej szkole
100
Zadowolonych rodziców
1
Szkoła w gminie Siennica Różana